Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Konsultacje społeczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021 – 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przedkłada do konsultacji społecznych projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021 – 2025.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021 – 2025 jest obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu. Postanowienia art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) określają jedno z zadań powiatu, jakim jest „opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej jako integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii w zakresie określonych w dokumencie wyzwań sektora ekonomii społecznej rozumianych jako kluczowe problemy do rozwiązania i potrzeby do zaspokojenia celów strategicznych i kierunków niezbędnych działań, osiągnięcia planowanej końcowej wartości wskaźnika oraz określenie ram finansowych.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną i potrwają od 2 czerwca 2021 roku, w formie zdalnej poprzez wypełnienie formularza konsultacji.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021 – 2025 zapraszamy mieszkańców Powiatu Zamojskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej; organizacje pozarządowe i stowarzyszenia; powiatowy urząd pracy oraz wszystkie inne jednostki wykonujące zadania związane ze wsparciem osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Formularz konsultacji wraz z uwagami proszę wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 lipca 2021 roku.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021-2025

Formularz konsultacji społecznych projektu.