Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu pomagają przy odśnieżaniu miasta.

To efekt porozumienia podpisanego pomiędzy Prezydentem Miasta a Dyrektorem Zakładu Karnego w Zamościu. Porozumienie zawarto do końca roku, latem osadzeni będą wykonywać drobne prace porządkowe na terenie Zamościa.