Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje wnioski o wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja

 lub w wersji papierowej w budynku Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3 (portiernia).

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty oraz osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Dział świadczeń) ul. Partyzantów 3 w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 -15:30

wtorek 8:00-16:00.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 84 677 66 09

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.