Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Pokaz sprzętu policyjnego, miasteczko rowerowe oraz pokaz gaszenia płonącego samochodu to tylko niektóre z atrakcji rodzinnej imprezy, która odbyła się w niedzielę na terenie Aeroklubu w m. Mokre. Organizator, zamojski WORD, przewidział również nagrody dla uczestników licznych konkursów o tematyce związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz krótkie prelekcje na temat właściwego użytkowania maszyn rolniczych.

   W niedzielę na terenie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej w miejscowości Mokre odbył się piknik rodzinny poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenach wiejskich. Policjanci z zamojskiej komendy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas codziennych działań. Odbyło się również znakowanie rowerów oraz pokaz umiejętności psa policyjnego. Państwowa Straż Pożarna z Zamościa przeprowadziła pokazową akcję ratowniczo - gaśniczą płonącego samochodu.

   Uczestnicy pikniku mogli wysłuchać pogadanki z zakresu ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zorganizowany został również konkurs plastyczny dla najmłodszych „Bezpieczeństwo pracy na wsi, czynności, których nie należy powierzać dzieciom”. Było również miasteczko ruchu drogowego i symulator dachowania. Osoby, które chciały sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego mogły przystąpić do testu pn. maszyny rolnicze w ruchu drogowym.

   Dla wszystkich uczestników pikniku organizator, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, przewidział upominki, nagrody oraz poczęstunek.
D.K-B.