Miasto Zamość pozyskało dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pieniądze, o które Miasto wystąpiło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będą przeznaczone na likwidację barier architektonicznych. Łączna wysokość dofinansowania wyniosła 88 579,01 zł.

Projekty dotyczą:

- przystosowania pomieszczenia higieniczno- sanitarnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu,

- budowy windy w Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Jednocześnie, za pośrednictwem Miasta Zamość, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Michała Archanioła otrzyma  dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł do zakupu 9- osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem „Programu” jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Miasto Zamość od 2006 roku korzysta z dofinansowań przyznawanych w ramach tego właśnie programu. Zadania, które realizowano w mieście do tej pory, dotyczyły m.in. zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów, placówek edukacyjnych, zmniejszenia barier transportowych oraz zwiększenia aktywności w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej.

             


1000 Znaków do wykorzystania