Policjanci z zamojskiej komendy podczas eliminacji wojewódzkich konkursu o tytuł Policjanta Służby Kryminalnej 2019 roku wywalczyli II miejsce na podium. Celem corocznego konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.

   Kryminalni z zamojskiej jednostki Policji sierż. szt. Agata Legieć, podkom. Szymon Kliszczak oraz mł. asp. Dariusz Halinowski na czele z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego nadkom. Mariuszem Sykałą zajęli II miejsce na podium w wojewódzkich eliminacjach do konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”.

   W czasie konkursu policjanci pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych lubelskiego  garnizonu Policji sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując test oraz zadania praktyczne. Sprawdzian wiedzy praktycznej został przeprowadzany w formie kazusu odrębnie dla policjanta dochodzeniowo-śledczego, operacyjno-rozpoznawczego i sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Mundurowi  musieli również wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia oględzin na miejscu zaistnienia przestępstwa.

   Nadrzędnym celem konkursu było promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz  motywowanie ich do doskonalenia  kwalifikacji zawodowych

   Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich zajęli policjanci z krasnostawskiej komendy i to oni będą reprezentowali lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”, który odbędzie się w dniach od 4 do 6 czerwca b.r. w Szkole Policji w Pile. Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czerwcu. D.K-B.