Obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego

28 stycznia w Gminie Miączyn odbyły się uroczystości związane z obchodami 161. rocznicy Powstania Styczniowego, w których uczestniczył Starosta Zamojski Stanisław Grześko.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. Polową w intencji poległych, przy mogile Powstańców Styczniowych, na terenie lasów wsi Zawalów. Po ceremoniale wojskowym wysłuchano przemówień okolicznościowych oraz złożono kwiaty w hołdzie Bohaterom Powstania.

161 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy osób. (dzieje.pl)

www.facebook.com/powzam

Zdjęcia: Urząd Gminy w Miączynie

img_4314.jpg
img_4347.jpg
img_4351.jpg
img_4365.jpg
img_4379.jpg
img_4384.jpg
img_4386.jpg
img_4388.jpg
img_4395.jpg
img_4401.jpg
img_4404.jpg
img_4406.jpg
img_4410.jpg
img_4417.jpg
img_4418.jpg
img_4422.jpg
img_4343.jpg
img_4373.jpg
img_4362.jpg
img_4345.jpg
img_4316.jpg
img_4317.jpg
img_4322.jpg
img_4305.jpg
img_4331.jpg