Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Dzień 11 listopada ustanowiony został Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu zamojskiego do wywieszenia Flagi Państwowej w dniu 11 listopada oraz uczestnictwa w obchodach 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość odbędzie się w sobotę (11.11), o godz. 13:15 na Rynku Wielkim w Zamościu. Manifestację Patriotyczną poprzedzać będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego o godz. 10:00, skąd rozpocznie się Marsz Niepodległości ulicami Piłsudskiego i Akademicką do Katedry Zamojskiej, gdzie o godz. 12:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Źródło: dzieje.pl