Powiat Zamojski uzyskał środki na budowę dróg dla pieszych

Powiat Zamojski w dniu 13.10.2023 r. podpisał umowy w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg dla pieszych na terenie gmin Stary Zamość i Łabunie tj.:

  1. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość – Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś
  2. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno – Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze

Otrzymane wsparcie finansowe Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o łącznej wartości 428 166,59 zł stanowi 80% kosztów inwestycji.

www.facebook.com/powzam