Wizyta delegacji ukraińskiej w Powiecie Zamojskim

W dniu 26 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu, odbyło się spotkanie Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko z delegacją samorządowców z terenu Ukrainy. Ołycką wspólnotę terytorialną reprezentował Oleksandr Mikołajowicz Prendecki przewodniczący ołyckiej wspólnoty terytorialnej wraz ze swoim zastępcą Walentynem Witalijowiczem Pawłowskim, natomiast obwód wołyński reprezentował zastępca przewodniczącego rady obwodowej Grigorij Oleksandrowicz Pustowit. Samorządowcom ukraińskim towarzyszył Dyrektor Kwiercowskiego Parku Narodowego „Cumańska Puszcza” Witalij Wołodymirowicz Derkacz oraz Vasyl Baitsym - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia.

W spotkaniu wzięli również udział Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło, Skarbnik Powiatu Marek Seroka oraz Ewa Balicka Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.

Podczas spotkania strony zadeklarowały chęć zawarcia partnerstwa, które pozwoli na wspólną realizację projektów oraz współpracę w kontekście historycznym, gospodarczym oraz samorządowym.

Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Roztoczańskim Parkiem Narodowym a Przyrodniczym Parkiem Narodowym „Cumańska Puszcza”, leżącym na terenie Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie. Współpraca będzie dotyczyła wymiany doświadczeń z zakresu udostępniania parków narodowych dla nauki, edukacji, turystyki, sportów i rekreacji, koordynacji działań w ramach prowadzonego monitoringu środowiska, koordynowania działalności w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

www.facebook.com/powzam

dsc_0181.jpg
dsc_0192.jpg
dsc_0206.jpg
dsc_0222.jpg
dsc_0240.jpg
dsc_0251.jpg
dsc_0310.jpg
dsc_0318.jpg
dsc_0331.jpg
dsc_0386.jpg
dsc_0409-v2.jpg
dsc_0429.jpg
dsc_0437.jpg
dsc_0472.jpg