29 marca 2023 r. Zamojski Dom Kultury podpisał umowę z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na pokrycie kosztów realizacji zadania Renowacja i konserwacja rzeźby „Rybaka”.

Zakres prac obejmie pełne prace konserwatorskie, techniczne i estetyczne rzeźby wraz z zabezpieczeniem powierzchni przed dalszymi zniszczeniami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne i biologiczne. Rybak to dużych rozmiarów rzeźba plenerowa o abstrakcyjnej formie ulokowana przed Zamojskim Domem Kultury.

Autorem projektu jest Eugeniusz Pol, a została wykonana przez Pracownię Sztuk Plastycznych w Lublinie. Rzeźbę odsłonięto w 1964 roku jako element dekoracyjny przed nową siedzibą Powiatowego Domu Kultury przy ulicy Partyzantów w Zamościu.

Koszt realizacji prac to 59 000 złotych, z czego 90% dofinansowania pochodzi z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Data zakończenia realizacji zadania to 14 września 2023 r.