Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 20 do 26 lutego 2023 r.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.
W trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawiciel różnych środowisk. Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych.

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości zachęcamy także do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900
oraz korzystania z bezpłatnej pomocy doraźnej oferowanej przez podmioty, których adresy znajdują się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

www.facebook.com/powzam