Podsumowaliśmy swoją pracę w minionym 2022 roku. Podczas odprawy omówiono poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Kolejny już rok z rzędu utrzymaliśmy wysoką wykrywalność przestępstw. Za bardzo dobrą służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny podziękował policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

Dzisiaj odbyła się narada służbowa, na której podsumowany został miniony rok pracy policjantów województwa lubelskiego. W naradzie uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk oraz przedstawciele: Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Służby Więziennej w Lublinie,  komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP a także Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na zdjęciu widzimy uczesników odprawy rocznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki omówił osiągnięcia lubelskich policjantów, dziękując za rok bardzo dobrej służby.

Zaproszeni goście na odprawie rocznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Film Film Lubelska Policja 2022

Pobierz plik Film Lubelska Policja 2022 (format mp4 - rozmiar 44.47 MB)

Zdjęcie przedstawia policjanta, radiowóz oznakowany na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Pod względem zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, był to kolejny rok wymagającej i wytężonej służby funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie nasze działania skierowane zostały na niesienie pomocy uchodźcom oraz zabezpieczenie wschodniej granicy.

Umundurowana policjantka z dziecmi na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Już od pierwszych dni wojny dbaliśmy o bezpieczeństwo uchodźców, którzy przez Polskę próbowali przedostać się do innych państw. Ta pomoc przebierała różne formy: konwoje humanitarne, pomoc udzielana na granicy polsko-ukraińskiej, zbiórki niezbędnych artykułów. Od początku działań naszą granicę przekroczyło ponad 3,5 miliona uchodźców, z kolei wjechało do Polski ponad 700 000 pojazdów.

Policjantka pociesza kobietę która przyjechała z Ukrainy.

Wzmożone działania podejmowaliśmy również w ramach zabezpieczenia granicy z Białorusią. W tym czasie wylegitymowaliśmy ponad 208 tysięcy osób, skontrolowaliśmy łącznie blisko 1 700 000  pojazdów. Ujawniliśmy 29 przestępstw i ponad 7300 wykroczeń.

PREWENCJA

W ciągu minionego roku odnotowaliśmy w całym garnizonie lubelskim 161 250 interwencji. To zaangażowanie policjantów przekłada się na osiągnięty średni czas reakcji na zdarzenia pilne, który wyniósł 08:27 (czas reakcji na zdarzenie w skali kraju to 09:30 minut).

Sporym zainteresowaniem cieszyła się popularna wśród mieszkańców interaktywna aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy 28 455 zgłoszeń. Dzięki temu narzędziu, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Lubelski garnizon Policji w skali kraju osiągnął I miejsce pod względem potwierdzalności zgłoszeń (77,53 %) dokonywanych za pośrednictwem KMZB .

Według najnowszych badań CBOS, przeprowadzonych w maju 2022 r. wynika, że 96 % ankietowanych uważa miejsce swojego zamieszkania za bezpieczne i spokojne.

Zdjęcie przedstawia dwóch policjantów patrolujących ulice Lublina.

Praca policjantów pionu prewencji to również zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. W minionym roku zabezpieczyliśmy 280 imprez masowych i 275 zgromadzeń publicznych.

W lubelskiej Policji każdego dnia 2022 roku średnio:

skierowano do służby patrolowej i obchodowej 762 policjantów prewencji;

skierowano do służby na drogach 231 policjantów ruchu drogowego;

przeprowadzono 442 interwencje;

dokonano 16 zatrzymań na gorącym uczynku;

wykryto 68 przestępstw;

ujawniono 1195 wykroczeń;

zrealizowano 15 konwojów, w których przekonwojowano 23 osoby

 

Ruch drogowy

Dbanie o bezpieczeństwo na drogach naszego regionu było priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy ruchu drogowego.  W porównaniu do ubiegłego roku, odnotowaliśmy tendencję spadkową dotycząca zarówno liczby wypadków drogowych, jak też ofiar śmiertelnych i osób rannych.

W minionym roku na drogach naszego województwa odnotowaliśmy:

 • 799 wypadków - o 79 mniej niż w ubiegłym roku.
 • 122 osoby zginęły (spadek o 13).
 • 828 osób zostało rannych (spadek o 121).

Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących było:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Spadkową tendencję odnotowaliśmy także w liczbie kolizji drogowych w porównaniu do roku poprzedniego.  W 2022 roku doszło do 17 059 kolizji, zaś w 2021r – 19 995.

Dbanie o bezpieczeństwo to także realizowane działania kontrolno – prewencyjne na  drogach naszego garnizonu. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 300 akcji ( Alkohol i Narkotyki, Prędkość, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Bezpieczeństwo na drodze krajowej…, Kontrola poziomu hałasu, Kontrola przewozu osób…)

Każdego dnia kontrolowaliśmy kierujących pojazdami by eliminować tych, którzy wsiadali za kierownicę w stanie nietrzeźwości. W 2022 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili łącznie 4087 kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu. Zatrzymaliśmy również 234 prawa jazdy kierującym za przekroczenie prędkości powyżej  50 km/h w obszarze zabudowanym.

W zdecydowany sposób walczyliśmy z piratami drogowymi, którzy nieśli niebezpieczeństwo na naszych drogach. Powołana do zwalczania agresywnych zachowań  grupa „Speed”,  skontrolowała łącznie 46 095 pojazdów, ujawniając  49 916 wykroczeń. Policjanci z tej grupy zatrzymali łącznie 380 praw jazdy.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach wykorzystywaliśmy też bezzałogowe statki powietrzne. Policjanci użyli ich w 60 akcjach.

 

KRYMINALNI

Skuteczna i zdecydowana walka kryminalnych z województwa lubelskiego z przestępczością

Zajęliśmy I miejsce w kraju pod kątem wykrywalności przestępstw uważanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. (rozbój, kradzież, bójka i pobicie, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu). Ilość przestępstw stwierdzonych wyniosła w tej grupie 6924.

Wybrane kategorie przestępstw

Rozbój

- 146 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 93,9%. IV miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 184 przestępstwa rozboju

Bójka

- 189 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 92,7%. IV miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 166 przestępstw bójki z wykrywalnością 96,4%

Kradzież z włamaniem

- 1991 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 62,0%. II miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 2175 przestępstw z wykrywalnością 68,5%.

Kradzież

- 2907 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 58,0%. II miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 2690  przestępstwa z wykrywalnością 60,6%..

Kradzież pojazdu

- 89 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 74,4%. I miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 63 przestępstwa z wykrywalnością 63,5%.

Uszczerbek na zdrowiu

- 449 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 94,7%. III miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 424 przestępstwa z wykrywalnością 95,3%.

Uszkodzenie rzeczy

- 1242 przestępstwa stwierdzone w 2022 roku. Wykrywalność 54,8%. I miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 1170 przestępstw z wykrywalnością 54,4%.
 

Z ogólnej liczby przestępstw kryminalnych 18 385, wykrywalność wyniosła 74,2%, co plasuje nas na II miejscu. Średnia krajowa wynosi 64,5%.

W 2022 roku na terenie województwa lubelskiego doszło do 24 zabójstw. Rok wcześniej było ich 41. Wykrywalność w tym aspekcie, tak jak w 2021 roku wynosi 100%.

Zdjęliśmy z rynku ponad 499 kg narkotyków.

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych przez policjantów  postępowaniach wyniosła niemal 80 mln zł. W 2021 roku było to blisko 50 mln zł.

W 2022 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 32 419. To oznacza spadek ogólnej liczby przestępstw o 1212 w stosunku do ubiegłego roku. W naszym garnizonie ich wykrywalność jest na poziomie 75,7%.

 

LOGISTYKA

Miniony rok był już kolejnym, który upłynął pod znakiem modernizacji i nowoczesności w lubelskim garnizonie Policji. Tabor Lubelskiej Policji zasiliły łącznie 54 nowe pojazdy.

W ramach dofinasowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wprowadzono do użytku kolejne ekologiczne 3 elektryczne nieoznakowane radiowozy: Hyundai Kona elektric. Z kolei dzięki dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego Lubelska Policja wzbogaciła się o kolejnych 7 radiowozów, służących do typowej pracy patrolowej, jak i tych służących policjantom pionu kryminalnego. To pojazdy takich marek jak: Kia Cee'd, BMW, Kia Sportage i Toyota Corolla.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 2022 roku została także doposażona w 25 nowych motocykli BMW R1250RT. Wszystkie oznakowane są już według najnowszych obowiązujących wzorów. Każdy nowy jednoślad ma pojemność 1250 cm3 i moc 135 KM, a moment obrotowy o wartości 143 Nm skutecznie „odpycha” motocykl od asfaltu.

W 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w planie inwestycji znajdowało się 14 zadań inwestycyjnych - z czego 6 zostało zakończonych, 8 jest kontynuowanych. Na zadania inwestycyjne Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w ubiegłym roku dysponowała limitem finansowym w łącznej wysokości  blisko 12 milionów złotych. Sfinalizowano termomodernizacje i modernizacje jednostek Policji garnizonu lubelskiego:

 • Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,
 • Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,
 • Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju,
 • Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim,
 • Komisariatu Policji w Dorohusku,
 • Komisariat Policji w Poniatowej,

W trakcie realizacji pozostaje modernizacja:

 • Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
 • Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zawarła 5 umów w formule „projektuj-wybuduj” dotyczących rozpoczęcia budowy modułowych Posterunków Policji w miejscowościach:

 • Piszczac,
 • Wilkołaz,
 • Wojsławice,
 • Turobin
 • Niedrzwica Duża
   

Łączna wartość tych inwestycji wyniesie ponad 22 miliony złotych. Wszystkie te inwestycje zgodnie z umową mają być zrealizowane w 2023 roku.

Łącznie na działalność inwestycyjną oraz remontową w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości prawie 17 milionów złotych. W ubiegłym roku zawarto 32 umowy dotyczące działalności inwestycyjnej i remontowej w tym: 14 na zadania inwestycyjne i 18 na zadania remontowe.

Stan etatowy

Obecnie stan etatowy lubelskiego garnizonu Policji liczy 5063 policyjnych etatów. W funkcjonowaniu formacji ważną rolę odgrywają także pracownicy cywilni, których stan etatowy liczy 1253 osoby. Co roku nasza formacja przyjmuje do służby nowych funkcjonariuszy.

W minionym roku w realizowanych naborach w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 272 nowych stróżów prawa. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wyniósł 47.

W 2023 roku wstępnie zaplanowano kolejne przyjęcia do służby, które odbędą się w sześciu naborach: w lutym, maju, lipcu, sierpniu, październiku i w grudniu.

 

nadkomisarz Andrzej Fijołek
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie