Mieszkańcy gmin Skierbieszów i Sitno wspólnie z policjantami, przedstawicielami władz samorządowych, oświaty i pomocy społecznej debatowali na temat bezpieczeństwa. Dyskutowano o występujących zagrożeniach, sposobach ich unikania oraz potrzebie współpracy.

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się zorganizowana przez policjantów debata społeczna. W czasie spotkania, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze samorządowe, przedstawiciele oświaty oraz pomocy społecznej, mówiono o lokalnym bezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z ruchem drogowym. Dla uczestników przygotowano również wystąpienie na temat oszustw i zagrożeń płynących z pochopnie podejmowanych decyzji okazyjnych zakupach czy też zawieranych w pośpiechu umów. Zachęcając do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazano, do czego Mapa służby oraz jak z niej korzystać.

Podczas debaty poruszono wiele tematów związanych z bezpieczeństwem, obecny Wójt Gminy Skierbieszów Stanisław Sokal mówił o działalności samorządu na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa. Równie aktywni byli mieszkańcy, rozmawiając o nurtujących ich problemach związanych z bezpieczeństwem.

włądze samorządowe, mieszkańcy gmin Skierbieszów oraz Sitno i policjanci podczas debaty

Z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w debacie uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu młodszy inspektor Tomasz Halinowski. Obecni byli również Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Marcin Duda oraz młodszy aspirant Monika Kot z Wydziału Prewencji zamojskiej komendy. W debacie uczestniczyli także miejscowi policjanci Kierownik Posterunku Policji w Skierbieszowie aspirant sztabowy Dariusz Gwizdalski oraz dzielnicowy młodszy aspirant Konrad Kuszpa.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu i policjnaci uczestniczący w debacie społecznej

Podsumowując debatę I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu młodszy inspektor Tomasz Halinowski powiedział, że warto i należy rozmawiać o bezpieczeństwie. Z tym stwierdzeniem zgodzili się wszyscy uczestnicy debaty.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło