83. Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Uroczystości rocznicowe, które odbyły się 17 września 2022 r., rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, której w zamojskiej katedrze przewodniczył ks. ppłk Tomasz Skupień, kapelan Wojska Polskiego. Po Eucharystii na Rotundzie Zamojskiej odbyła się dalsza część obchodów rocznicowych, na które składały się m. in. ceremoniał wojskowy, przemówienie prezydenta Miasta Zamość, modlitwa za pomordowanych, apel poległych i salwa honorowa.

W imieniu Powiatu Zamojskiego Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Rusztyn oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Joanna Mazurek złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą miejsce, gdzie hitlerowcy masowo spalali na stosie ciała więźniów zamordowanych na Rotundzie.

www.facebook.com/powzam