20 września br., w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu zorganizowano naradę służbową skierowaną do prezesów zarządów gminnych ZOSP RP, komendantów gminnych, naczelników OSP KSRG oraz pracowników urzędów gmin nadzorujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.

W trakcie narady poruszono następujące zagadnienia dotyczące:

– zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,

– udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

– alarmowania i dysponowania jednostek OSP,

– przeprowadzenia ćwiczeń oraz szkoleń,

– organizacji pielgrzymki strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.

W nardzie uczestniczyli druh Stanisław Grześko prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP wraz z funkcjonariuszami pionu operacyjnego zamojskiej komendy oraz burmistrzowie i wójtowie gmin.