,,Program wyrównywania różnic między regionami III’’ obszar F,D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych''

W ramach realizacji programu ,,Program wyrównywania różnic między regionami III’’ obszar F,D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych'', Powiat Zamojski dnia 21 lipca 2022 r. podpisał umowy z gminami: Gminą Komarów Osada, Gminą Sułów, Gminą Skierbieszów oraz Gminą Krasnobród.

Umowy dotyczą refundacji ze środków PFRON następujących projektów:

  1. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie- Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej” w gminie Komarów-Osada kwota 160 000,00 zł
  2. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach” w gminie Sułów kwota 160 000,00 zł
  3. „Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej” w gminie Skierbieszów kwota 160 000,00 zł
  4. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej” w gminie Skierbieszów kwota 120 000,00 zł
  5. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce” w gminie Krasnobród kwota 160 000,00 zł

www.facebook.com/powzam

dsc_0010_easy-resizecom.jpg
dsc_0022_easy-resizecom.jpg
dsc_0025_easy-resizecom.jpg
dsc_0031_easy-resizecom.jpg
dsc_0052_easy-resizecom.jpg
dsc_0054_easy-resizecom.jpg
dsc_0058_easy-resizecom.jpg
dsc_0062_easy-resizecom.jpg
dsc_0068_easy-resizecom.jpg
dsc_0071_easy-resizecom.jpg
dsc_0077_easy-resizecom.jpg
dsc_0084_easy-resizecom.jpg
dsc_0087_easy-resizecom.jpg
dsc_0095_easy-resizecom.jpg
dsc_0097_easy-resizecom.jpg
dsc_0107_easy-resizecom.jpg
dsc_0115_easy-resizecom.jpg
dsc_0117_easy-resizecom.jpg
dsc_0121_easy-resizecom.jpg