Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie ogłasza nabór do grup wsparcia dla młodzieży

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie ogłasza nabór do grup wsparcia dla młodzieży

Grupa wsparcia dla młodzieży 15-19 lat

Dla kogo?

Młodzież w wieku 15-19 lat, doświadczająca trudności osobistych oraz w kontaktach rówieśniczych.

Korzyści z udziału:

  • Rozwijanie kontaktów rówieśniczych
  • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażanie własnych emocji i potrzeb
  • Doświadczenie poczucia przynależności do grupy
  • Nauczenie się radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Jak wyglądają spotkania grupy?
Każde spotkanie ma określony tytuł tematyczny. Rozmawiamy o Waszych bieżących sprawach, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie, dodajemy elementy psychoedukacji i rozwoju. Spotkania są moderowane przez doświadczoną osobę prowadzącą, która dba o wzajemny szacunek i przestrzeganie przyjętych przez grupę zasad.

Termin i czas

Grupa rusza 25.04.2022 r.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w poniedziałki, w godz.17.00- 18.30

Miejsce spotkań: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Prowadząca: Sabina Siegieda – psycholog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w SzczebrzeszynieGrupa wsparcia dla młodzieży w wieku 12 -15 lat

W grupie masz możliwość :

 • nabyć umiejętności otwartego i jasnego komunikowania się
 • poznać siebie i odzyskać wiarę we własne siły
 • wypowiedzieć swoją opinię
 • zdobyć bezpłatną pomoc psychologiczną
 • nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje
 • posłuchać jak inni radzą sobie z trudnościami
 • poznać nowe osoby

Termin i czas

Grupa rusza 27.04.2022 r.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w środy godz.17.00- 18.30

Miejsce spotkań: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Prowadząca: Psycholog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie – Barbara Tracz

Minimalna i maksymalna liczba uczestników:

 • 5-10 osób
 • Udział w grupach jest anonimowy i bezpłatny

Zapisy i informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr. tel.: 84 687 2958

ZAPRASZAMY !

www.facebook.com/powzam