Z jakich elementów składa się dach płaski?

Warstwa spadkowa, izolacja termiczna, pokrycie - sprawdzamy z jakich elementów składa się trwały, szczelny i funkcjonalny płaski dach.

Budowę nowoczesnych płaskich dachów warto oddać w ręce profesjonalistów np. z https://barel-management.pl/artykul/dach-plaski. Doświadczeni wykonawcy korzystają z materiałów o najwyższej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (zaleganie śniegu, zmienne temperatury, zastoiny wody). Przygotują również projekt dachu, który będzie odpowiadał potrzebom inwestora, np. umożliwi montaż fotowoltaiki, urządzenie tarasu lub ogrodu.

Przed zleceniem prac warto wiedzieć, z jakich elementów składają się płaskie dachy.

Elementy budowy dachów płaskich

Zacznijmy od podstawowego podziału. Dachy płaskie z betonu zbrojonego dzielimy na wentylowane, niewentylowane i odwrócone.

Dachy wentylowane mają dużą przestrzeń wentylacyjną nad płytą żelbetową, natomiast konstrukcja stropodachów niewentylowanych składa się z warstw ułożonych bezpośrednio na sobie.

Kolejne elementy dachów płaskich to konstrukcja, hydroizolacja, warstwa spadkowa, warstwa dociskowa, termoizolacja oraz pokrycie. W stropodachach odwróconych na konstrukcji układana jest hydroizolacja, a następnie ocieplenie, a na wierzchu znajduje się warstwa dociskowa.

Najczęściej konstrukcja wykonana jest z płyty żelbetowej. Hydroizolacja (np. z papy) tworzy zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem, może być również warstwą spadkową. Taką rolę pełni również w niektórych dachach warstwa dociskowa wykonana np. z kamieni. Warstwę termoizolacyjną - grubą na 20-25 cm - tworzy styropian, polistyren ekstrudowany wełna mineralna. Wreszcie ostatnią warstwą jest pokrycie np. z papy, membrany z EPDM czy też blachy płaskiej ze stali.

Dachy, których część nośna wykonana jest z drewna, mają najczęściej układ płatwiowo-kleszczowy. Spotykane są również konstrukcje ze stalowych dźwigarów kratowych.