Kampania ,,16 Dni Bez Przemocy”

Dnia 25 listopada 2021 r. rozpocznie się Kampania ,,16 Dni Bez Przemocy”, w związku z tym informujemy, iż jeśli ktoś potrzebuje porady prawnej, to na terenie Powiatu Zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których świadczona jest także nieodpłatna mediacja. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie państwo na stronie https://spzamosc.bip.lubelskie.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Osoby potrzebujące wsparcia, poradnictwa psychologicznego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w tym zakresie, która świadczona jest przez psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w dniach: wtorki 8.00-14.00, środy 8.00-12.00. spotkania odbywają się po uprzednim zarezerwowaniu wizyty tel. 84 53 00 947, 84 53 00 942.

Na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, który bezpłatnie świadczy następujące poradnictwo:

  • psychologiczne: poniedziałek- piątek 8.00-19.00
  • prawne: poniedziałek 15.00-19.00
  • rodzinne: poniedziałek - piątek godz. 8.00-19.00
  • poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy - współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: poniedziałek-piątek 8.00-19.00

Dodatkowo Ośrodek dysponuje 7 miejscami całodobowymi, osoby pozostające w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z 3-miesięcznego bezpłatnego schronienia w hostelu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.oikszczebrzeszyn.pl.

Zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty.

www.facebook.com/powzam