25 sierpnia br., w miejscowości Suchowola Kol., gmina Adamów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Oparzeniom uległa 26 kobieta, która została przewieziona do szpitala.

Po dojeździe pierwszego zastępu z OSP Suchowola, strażacy stwierdzili, że z okien na parterze murowanego, budynku mieszkalnego wydobywały się płomienie. Z uzyskanych informacji wynikało, że wszystkie osoby przebywające w zagrożonym budynku, ewakuowały się na zewnątrz. W wyniku pożaru oparzeniom III stopnia rąk i nóg uległa kobieta, której następnie pomocy udzielił medycznej udzielił Zespół Ratownictwa Medycznego.

Działania zastępów straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody na palące się pomieszczenia kuchni i przedpokoju. Następnie strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych prowadzi działania wewnątrz budynku. W wyniku czego z budynku wyniesiono butlę na gaz propan – butan 11 kg, na którą podano jeden prąd wody celem schłodzenia. Dalsze działania polegały na oddymieniu pomieszczeń, dogaszaniu oraz wyniesieniu z budynku części wyposażenia. Na miejsce przybył pracownik socjalny z UG Adamów, celem udzielenia doraźnego wsparcia i pomocy.

Przypuszczamy, że prawdopodobną przyczyna tego pożaru była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łato zapalnymi. Spaleniu uległy pomieszczenia kuchni i przedpokoju wraz z wyposażeniem i sprzętem AGD. Straty oszacowano na kwotę 60 tys. zł.

W działaniach trwających 2,5 godziny wzięło udział 5 zastępów: 2 PSP z JRG Zamość, zastęp z Czasowego Posterunku PSP w Krasnobrodzie oraz 2 zastępy z OSP: Suchowola i Potoczek.