Powiat Zamojski uzyskał dofinansowanie w kwocie 378 190,00 zł

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki w ramach Programu Sportowa Polska - edycja 2021. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. W tym roku na program „Sportowa Polska”, przeznaczono rekordową sumę pieniędzy - 374 mln zł . Powiat Zamojski uzyskał dofinansowanie w kwocie 378 190,00 zł na remont boiska Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie oraz remont boiska Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Całość zadania inwestycyjnego, mającego na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącego jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiające współzawodnictwo sportowe wynosi: 756 380,00 zł.

www.facebook.com/powzam