Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w 2021 roku

Powiat Zamojski informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił realizację programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w 2021 roku’’- Moduł I i II, skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawałnic.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchamia-w-2021-r-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-nawalnic/

Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kwalifikujące się do objęcia pomocą, w odniesieniu do których został przyznany zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, tel: (84) 53 00 942.

www.facebook.com/powzam