Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

W ostatnim czasie w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu na zaopatrzenie emerytalne przeszło trzech naszych kolegów. Słowa podziękowania za długoletnią służbę skierował st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP, podczas ostatniej zmiany służbowej każdego z nich. Koledzy również przyłączyli się do życzeń składając emerytom dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń na „nowej drodze życia”. Miłym akcentem, był też upominek muzyczny, przygotowany przez jednego ze strażaków JRG Szczebrzeszyn.

Sądząc po reakcjach, dla każdego z nich, było to nie lada przeżycie. W takich chwilach jest coś trudno powiedzieć, szczególnie, że prawie jedną trzecia ostatnich kilkudziesięciu lat było spędzonych w strażackim gronie.

ogn. Zbigniew Kasprzak: przez całe zawodowe życie (od 1 kwietnia 1987 r.) był związany z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Szczebrzeszynie, w której zajmował kolejno stanowiska: kierowcy, starszego ratownika kierowcy, operatora sprzętu specjalnego oraz starszego operatora sprzętu specjalistycznego.

ogn. Tadeusz Krukowski: strażacką służbę rozpoczął 1 marca 1990. Zajmował kolejno stanowiska: pomocnika przodownika roty w Komendzie Zakładowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie, następnie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu był starszym ratownikiem, specjalistą ratownikiem, dowódcą zastępu.

ogn. Mariusz Molas: służbę rozpoczął 1 września 1997r. jeszcze w Komendzie Rejonowej PSP w Zamościu na stanowisku stażysty, referenta, następnie starszego technika w Komendzie Miejskiej PSP młodszego ratownika – kierowcy w JRG Zamość, młodszego operatora sprzętu specjalnego, a następnie dowódcy zastępu.