Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Zgodnie z decyzją rządu z dnia 28 stycznia 2021 r. o luzowaniu obostrzeń oraz rekomendacją Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Zamojskie informuje o wznowieniu  udostępniania ekspozycji muzealnych od dnia 2 lutego 2021 r. według przyjętych zasad.

  Zwiedzanie muzeum odbywa się wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach - przestrzeganiu obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników  w przestrzeniach zamkniętych.

Ekspozycje muzealne udostępniane są w godzinach 10:00 – 16:00 w dniach od wtorku do niedzieli. Zwiedzanie odbywa się zgodnie z wytyczonymi trasami zwiedzania.

W Muzeum Zamojskiem  przy ul. Ormiańskiej  ze względu na wielkość sal ekspozycyjnych:

- możliwość wstępu jedynie turystom indywidualnym,

-  możliwość oprowadzania przez muzealnego przewodnika,

- zawieszenie organizacji lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, wernisaży itp.

- możliwość korzystania z szatni

- ograniczenie liczby zwiedzających – 20 osób jednocześnie w całym obiekcie.

W Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego:

- możliwość wstępu jedynie turystom indywidualnym,

 -  możliwość oprowadzania przez przewodnika muzealnego,

- zawieszenie organizacji lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, wernisaży itp.

- możliwość korzystania z szatni

- ograniczenie liczby zwiedzających w obiektach Arsenał, Pawilon pod Kurtyną – 20 osób jednocześnie w obiekcie

-  brak możliwości udostępniania projekcji w Prochowni

- możliwość korzystania z dostępnych multimediów przez zwiedzających:

1. audioprzewodniki – wykorzystanie połowy dostępnych zasobów po zakupie jednorazowych słuchawek

2. monitory dotykowe uruchamiane przy użyciu kart, w rękawiczkach jednorazowych

 

                                                                                                              Zapraszamy

materiał nadesłany