Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

16 listopada, tuż po godz. 22 otrzymaliśmy informację o pożarze suszarni do zboża usytuowanej w miejscowości Brody Małe gm. Szczebrzeszyn. Do pożaru skierowano zastępy z JRG Szczebrzeszyn oraz pobliskie OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Szczebrzeszyn stwierdzono, że na terenie przedsiębiorstwa prowadzącego skup zbóż, częściowym pożarem objęty był obiekt stalowej suszarni do zboża. Działania gaśnicze w pierwszej fazie polegały na podaniu jednego prądu wody z działka usytuowanego na podnośniku. Z uwagi na występowanie w pobliżu 20 silosów zbożowych i możliwość wystąpienia dużego zapotrzebowania na wodę, do działań zostały skierowane kolejne zastępy z JRG Zamość oraz OSP.

Działania gaśnicze w kolejnej fazie działań polegały na podaniu kolejnego prąd wody z drabiny mechanicznej do wnętrza suszarni w celu ugaszenia palącej się kukurydzy. Następnie w porozumieniu z kierownictwem zakładu i przy jego wsparciu w trzech etapach opróżniano suszarnię z około 90 ton kukurydzy, którą przelano wodą.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się kukurydzy wskutek prowadzonego procesu suszenia. Podczas pożaru zużyto około 40 m3 wody. Właściciel oszacował straty na kwotę 300 tys. zł. W działaniach trwających ponad 7 godziny wzięło udział 6 zastępów PSP z JRG Szczebrzeszyn i Zamość oraz OSP: Niedzieliska, Wielącza, Brody Małe, Brody Duże.