Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

15 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu  obchodzi XXX-lecie swej działalności.