Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

 Podatki w 2020 roku - co nowego

Poniżej opiszemy najważniejsze zmiany i przydatne informacje o podatkach na 2020 rok. Między innymi znajdziesz informacje do kiedy złożyć PIT, o tzw. "białej liście podatników VAT, uldze na złe długi i o obowiązkowym split payment.

Do kiedy złożyć PIT za 2019 rok.

Zeznanie podatkowe PIT możesz złożyć od 15 lutego oraz ostateczny termin to 30 kwietnia 2020r. Termin może się jeszcze zmienić ze względu na obecną sytuację na świecie.

Wykaz podatników VAT

od tego roku Wykaz podatników VAT, czyli tzw. biała lista podatników VAT przestała spełniać tylko swoją informacyjną rolę. Nadal przedsiębiorca może sprawdzić czy kontrahent jest nadal czynnym podatnikiem VAT, czy może odmówiono mu rejestracji lub wykreślono go z listy albo przywrócono na listę. Na tej liście można znaleźć także numer rachunku bankowego powiązanego z działalnością gospodarczą danego podatnika VAT. od 1 stycznia 2020 roku zmiana dotyczy tego jaki wydatek możesz wliczyć w koszta uzyskania przychodu. Otóż jeśli zapłacisz należności na inny rachunek niż ten widniejący w Wykazie to nie możesz danego wydatku potraktować jako kosztu uzyskania przychodu. To dotyczy faktur, których kwota należności przekracza 15 tys. zł Przy mniejszej kwocie nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli popełniłeś błąd przy zapłacie i wysłałeś pieniądze na zły rachunek bankowy to w ciągu 3 dni możesz zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego. Na pewno przydadzą Ci się specjaliści od podatków, których znaleźć można na https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Kiedy mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment to opłacenie należności poprzez specjalną transakcję, która dzieli kwotę brutto na kwotę netto i podatek VAT i wysyła je na inne rachunki. Kwota netto ląduję bezpośrednio na koncie kontrahenta, a podatek VAT na specjalnym rachunku przeznaczonym do tego.

MPP jest obowiązkowy w przypadku, gdy:

· faktura zawiera towar lub usługę uznane jako "wrażliwe". Wykaz takich towarów i usług można znaleźć w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług

· i jednocześnie kwota należności brutto przekracza 15 tys. zł.

Jeśli w takim przypadku opłacisz fakturę bez MPP to nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku jako koszt uzyskania przychodu.

Jeśli faktura zawiera choć jedną pozycję towaru lub usługi wrażliwej i pozycja ta przekracza kwotę 15 tys. zł to nadal jesteś zobowiązany użyć MPP. Nie trzeba jednak wtedy opłacać całej faktury z wykorzystaniem MPP. W takim przypadku można tylko tą jedna pozycję opłacić używając MPP a resztę faktury opłacić standardowym sposobem.

Ulga na złe długi

od 1 stycznia 2020r. wprowadzono nową ulgę podatkową. Dzięki niej wierzyciel, który nie otrzymał należność przez 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub umowie, ma prawo:

· zmniejszyć swoją podstawę do obliczenia podatku o kwotę tej należności,

· zwiększyć swoją stratę o kwotę tej należności.

Prawo to przysługuje:

· przedsiębiorcy, który wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych,

· jeśli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta do dnia złożenia zeznania podatkowego.