Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu wprowadza z dniem 1 kwietnia br. możliwość zawieszenia  z przesunięciem terminu ważności, zakupionego biletu okresowego. Dotyczy to pasażerów, którzy z powodu  pandemii SARS-CoV-2 nie korzystają z przejazdów komunikacją miejską.

Warunkiem uznania terminu zawieszenia od 1 kwietnia, jest zdeponowanie biletu w MZK. Bilet należy przesłać listem poleconym na adres: „MZK Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa 5. 22-400 Zamość“ do 7 kwietnia 2020 r. , decyduje data stempla pocztowego. Bilety wysłane po 7 kwietnia będą zawieszane zgodnie z datą nadania.

materiał nadesłany

fot. www.mzk.zamosc.pl