Na lotnisku w pod zamojskiej miejscowości Mokre policjanci, strażacy oraz personel medyczny współdziałając doskonalili swoje umiejętności w przypadku wystąpienia zagrożenia wynikającego z awaryjnego lądowania samolotu.

Wczoraj na terenie lotniska w m. Mokre odbyły się ćwiczenia praktyczne służb ratunkowych. Scenariusz zorganizowanych przez Aeroklub Polski ćwiczeń przewidział awaryjne lądowanie samolotu spowodowane uszkodzeniem podwozia maszyny. Współdziałając ze sobą, strażacy z PSP w Zamościu i druhowie OSP prowadzili akcję gaśniczą płonącego samolotu, wspólnie z załogami karetek pogotowia udzielali pomocy rannym. Natomiast policjanci zabezpieczyli teren, na którym doszło do zdarzenia. Zajęli się również blokadą dróg, aby służby ratunkowe mogły jak najszybciej dotrzeć do osób poszkodowanych i wyjechać z rannymi do placówek medycznych. Po zakończonych działaniach ratunkowych na miejscu wypadku lotniczego policjanci wykonali również czynności procesowych.

Na zakończenie ćwiczeń przedstawiciele poszczególnych służb biorących udział w działaniach szczegółowo omówili wykonywane czynności, nastąpiło również podsumowanie całości przedsięwzięcia.
D.K-B. 

 
 
 
 
 


1000 Znaków do wykorzystania