Już niebawem wy sprzedaży ukaże się Zamojski Kwartalnik Kulturalny nr 2/2019, tymczasem prezentujemy jego okładkę i spis treści.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
Bonawentura Maciej Pawlicki O Zamościu bez przemilczeń
Zbigniew Stankiewicz Ochotnicy do Legionów i Polskiej Siły Zbrojnej z Zamojszczyzny
(cz. II)

ZAMOŚĆ ORDYNACKI
Zbigniew Stankiewicz Garnizon austriacki Twierdzy Zamość w latach 1772–1809

PORTRETY PAŃ ZAMOYSKICH
Agnieszka Lidia Płatek Córki, wnuczki, kuzynki… Pod niebem Afryki
Maria z Brzozowskich Zamoyska (1902–1982)

JUDAIKA
Regina Smoter-Grzeszkiewicz Tema. Historia ocalenia żydowskiej dziewczyny

PULS MIASTA
Marek Kołcon Upamiętnienie Żydów w Zamościu

SYLWETKI
Łukasz Kot Dama dobroczynności. Opowieść o niezwykłym geście Pellagi Russanowskiej.
Cz. 2
Bogdan Szyszka Halina Matławska (1931–2018). Wspomnienie
Piotr Kondraciuk Prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki (1933–2019).
Pro memoria

SZTUKA
Paulina Korneluk Między „zwieńczeniem” a „nowym”– polska powojenna architektura
na przykładzie Zamościa (cz. I)
Dorota Grzymała Katarzyna Makieła-Organisty w twórczej opowieści (dedykowanej)
„Osobie”
Izabela Winiewicz-Cybulska Woda – zapamiętać czy zapomnieć? O sztuce Aleksandry
Twardowskiej
Agnieszka Szykuła-Żygawska Saga rodu Chrościewiczów. Malarze (cz. II)
Elżbieta Gnyp Miasta – ludzie – sztuka. Świat w fotografii Jerzego Tkaczyka
„Czytam” 50. konkurs fotograficzny promujący czytelnictwo

TEATR
Izabela Winiewicz-Cybulska Artysta kontrowersyjny? Rozważania w 80 lat po śmierci

DROGI I BEZDROŻA
Agnieszka Linek Zdobywamy Koronę Roztocza. Część II – Roztocze Środkowe
Edward Słoniewski Stefan Batory i Jan Kochanowski w puszczy
Ewelina Nawrocka Jak to z leczeniem dawniej było (cz. I)