Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

...rozpoczęły się o czasie i bez przeszkód.

 - Zespoły nadzorujące stawiły się, szkoły współpracują z innymi szkołami i wymieniają się nauczycielami, co jest oczywiście zgodne z procedurą przeprowadzania egzaminu- informuje Agnieszka Kowal dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość.

 

 

Wszyscy uczniowie, którzy powinni zdawać egzamin gimnazjalny, przystąpili do niego:

w Szkole Podstawowej Nr 2- 90 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 3- 81 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 4- 59 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 7- 104 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 8- 96 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 9- 47 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 10- 41 uczniów

Jutro uczniowie piszą egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, w piątek język obcy.

Na godzinę 8:00 w strajku wzięło udział 34,55 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.