Zarząd Powiatu w Zamościu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ...

Zarząd Powiatu w Zamościu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie zamojskim w 2024 rokuprzez organizacje pozarządowe.

www.facebook.com/powzam

  • UCHWAŁA
    382 kb
  • OGŁOSZENIE KONKURSOWE
    525 kb