Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu D

.

www.facebook.com/powzam