Nowe, krótsze połączenie komunikacyjne gmin: Krasnobród i Susiec

Długo wyczekiwane połączenie miejscowości: Krasnobród, Szur, Łuszczacz i Łasochy stało się faktem, dzięki wybudowaniu brakującego odcinka drogi powiatowej nr 3261L długości 4,4 km. W dniu 30 czerwca 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drogi i symboliczne przekazanie jej do użytkowania.

Droga, mimo że zlokalizowana na obrzeżach powiatu zamojskiego, pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu zamojskiego, jak również powiatu tomaszowskiego. Stanowi połączenie miasta Krasnobród (pow. zamojski, gmina Krasnobród) z miejscowością Łasochy (pow. tomaszowski, gmina Susiec), zapewniając płynność komunikacyjną oraz komfort przemieszczania się i oszczędność czasową dla mieszkańców regionu i turystów wypoczywających na Roztoczu. Ponadto, nowo wybudowana droga stanowi doskonałe połączenie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego tj. Sanatorium w Krasnobrodzie oraz planowanego Uzdrowiska w Suścu.

Z uwagi na to, że ww. droga w przeważającej części przebiega przez tereny leśne Nadleśnictwa Zwierzyniec, jej budowa ma również pozytywne znaczenie dla prowadzenia gospodarki leśnej.

Projekt uzyskał ponad 4 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3 mln zł z Funduszu Leśnego. Inwestycja realizowana była w partnerstwie z Gminą Krasnobród, która przeznaczyła na ten cel 800 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 13,6 mln zł.

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2022-2023.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.

www.facebook.com/powzam

dsc_0196.jpg
dsc_0206.jpg
dsc_0217.jpg
dsc_0287.jpg
dsc_0319.jpg
dsc_0323.jpg
dsc_0332.jpg
dsc_0362.jpg
dsc_0372.jpg
dsc_0398.jpg
dsc_0445.jpg
dsc_0507.jpg
dsc_0521.jpg
dsc_0535.jpg
dsc_0552.jpg
dsc_0586.jpg
dsc_0648.jpg
dsc_0692.jpg
dsc_0726.jpg
dsc_0735.jpg
dsc_0770.jpg
dsc_0005.jpg
dsc_0024.jpg
dsc_0084.jpg
dsc_0118.jpg