W związku z przyznaniem dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zadanie publiczne pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W załączeniu przekazuję wykaz asortymentu jaki może być kupiony w ramach tej dotacji.

ASORTYMENT MDP-2