Kolejne 4,2 km zmodernizowanej drogi powiatowej – ostatnie z trzech zadań dofinansowanych w 2021r. z RFRD

Zakończono trzecie, ostatnie przedsięwzięcie drogowe, na które Powiat Zamojski uzyskał w 2021 r. dofinansowanie. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne dofinansowanie z RFRD wyniosło blisko 9,0 mln zł i obejmowało 20,5 km dróg powiatowych, tj.: nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski dł. 5,5 km, nr 3202L i 3206L Uście-Źrebce-Deszkowice dł. 10,8 km i nr 3145L Tarzymiechy -Stary Zamość- Białobrzegi dł. 4,2 km.

W dniu 1 lipca 2022 r. nastąpiło symboliczne otwarcie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 3145L Tarzymiechy -Stary Zamość- Białobrzegi na odcinku o długości ok. 4,2 km. Nowy asfalt położony został na tej drodze w miejscowościach: Podstary Zamość, Stary Zamość, Chomęciska Duże.

Drogę powiatową wyposażono również w infrastrukturę towarzyszącą tj. utwardzone pobocza, perony przy przystankach komunikacji zbiorowej oraz oznakowanie poziome i pionowe, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników ruchu.

Wartość zadania wyniosła ok. 3,4 mln zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ponad 1,7 mln zł. Partnerem Powiatu Zamojskiego w realizacji zadania była Gmina Stary Zamość, która udzieliła dotacji w kwocie ok. 861 tys. zł.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno.

www.facebook.com/powzam

dsc_0043.jpg
dsc_0047.jpg
dsc_0082.jpg
dsc_0091.jpg
dsc_0096.jpg
dsc_0102.jpg
dsc_0116.jpg
dsc_0128.jpg
dsc_0148.jpg
dsc_0168.jpg
dsc_0178.jpg
dsc_0026.jpg
dsc_0009.jpg
dsc_0020.jpg
dsc_0015.jpg