Otwarty Konkurs Ofert 2022

Zarząd Powiatu w Zamościu w dniu 26 maja 2022 roku podjął Uchwałę nr 84/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość lub pocztą na w/w adres, z dopiskiem:

 • „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W 2022 r.”

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

www.facebook.com/powzam

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 • ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-zdrowie-2022.pdf
  919 kb
 • ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-zdrowie-2022-1.pdf
  167 kb
 • uchwala-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-zdrowie.pdf
  518 kb
 • wzor---oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx
  54 kb