Zapraszamy do udziału w 28. Jarmarku Hetmańskim – Festiwalu Produktu Lokalnego

4-5 czerwca 2022 r. Zespół Staromiejski w Zamościu

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.


W programie:

- Targi: Sztuki Ludowej, Rzemiosła Artystycznego, Kolekcjonerskie
- Prezentacja ginących zawodów
- Promocja i prezentacja produktu lokalnego
- Promocja firm i instytucji


Warunki udziału – odpłatność:

Prezentacja i promocja produktów lokalnych, rzemiosła artystycznego, firm i instytucji połączona ze sprzedażą za odpłatnością wg poniższego cennika:
Zakupu stoiska na Rynku Wielkim wystawca dokonuje poprzez wybór konkretnego miejsca z planu przygotowanego przez Organizatora. Zakupić można miejsca oznaczone w legendzie jako „stoiska spożywcze” i „rękodzieło i inne” wg poniższego cennika:
1. Stoiska 1-14: 60 zł za 1m² / 1 dzień
2. Stoiska 15-18: 50 zł za 1m² / 1 dzień
3. Stoiska 19-85: 40 zł za 1m² / 1 dzień
4. Wolna powierzchnia handlowa dla osób prezentujących rękodzieło i spożywcze wyroby regionalne z Zamościa i Roztocza - 30 zł /brutto/ za stoisko o powierzchni 1m2 za 1 dzień, 50 zł /brutto/ za stoisko /do 6 m2/ za 1 dzień
5. Wolna powierzchnia reklamowa dla firm i instytucji: 1 dzień 80 zł /brutto/ za 1 m2
6. W sytuacji, kiedy wystawca w dniu 4 lub 5 czerwca 2022 roku zechce wystawić swoje stoisko bez wcześniejszego zgłoszenia, wówczas wysokość opłaty wynosić będzie 70 zł za 1m2 za 1 dzień.
7. Udostępnienie przyłącza energii elektrycznej – wyłącznie dla stoisk spożywczych (niezbędne jest posiadanie własnych przedłużaczy)
- 220 V x 2 dni 70 zł /brutto/
- 380 V x 2 dni 100 zł /brutto/

Zawieszenie baneru, ustawienie balonu reklamowego - opłata do negocjacji.

Kolekcjonerzy :


Wolna powierzchnia handlowa w zależności od wielkości stoiska:
- do 4 m2 – 1 dzień 20 zł /brutto/ za 1 m2
- powyżej 4 m2 –1 dzień 40 zł/brutto/ za 1 m2