Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Rekomendacje Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu dla kierowców pojazdów pożarniczych w związku rozpoczętym sezonem zimowym.

ostrożnie do zdarzeń