Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Nowe nawierzchnie asfaltowe w gminach: Grabowiec, Miączyn i Sitno

Oczekiwania mieszkańców co do jakości dróg powiatowych w powiecie zamojskim są ogromne. Zarząd Powiatu w Zamościu, mimo mnogości potrzeb, stara się im sprostać. Należy podkreślić, że możliwe jest to dzięki współpracy z zainteresowanymi gminami.

Uroczyste otwarcie nowych nawierzchni w gminach: Grabowiec, Miączyn i Sitno miało miejsce w dniu 23 września 2021r. Dzięki zaangażowaniu wymienionych gmin kolejnych 14,5 km dróg powiatowych, tym razem w północno-wschodniej części powiatu, otrzymało nowy asfalt. Wspólne działania zwiększą komfort użytkowników i poprawią bezpieczeństwo ruchu na drogach relacji:

  • Wojsławice – Tuczępy – Grabowiec odcinek długości ponad 5 km oraz Ornatowice – Skibice odcinek długości ok. 0,5 km na terenie gminy Grabowiec,
  • Jarosławiec – Cześniki – Kotlice odcinek długości ponad 4,8 km na terenie gminy Miączyn oraz odcinek długości ok. 2,6 km na terenie gminy Sitno,
  • Horyszów – Karp odcinek długości ok. 1,6 km na terenie gminy Sitno.

Łączna wartość zadań wyniosła ponad 3,9 mln złotych, które powiat i samorządy gminne wspólnie sfinansowały po 50 % kosztów. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX J. Sadlik.

www.facebook.com/powzam

dsc_0007.jpg
dsc_0032.jpg
dsc_0040.jpg
dsc_0043.jpg
dsc_0045.jpg
dsc_0050.jpg
dsc_0061.jpg
dsc_0066.jpg
dsc_0078.jpg
dsc_0086.jpg
dsc_0108.jpg
dsc_0126.jpg
dsc_0129.jpg
dsc_0135.jpg
dsc_0170.jpg
dsc_0179.jpg
dsc_0185.jpg
dsc_0025.jpg
dsc_0207.jpg
dsc_0220.jpg
dsc_0232.jpg
dsc_0238.jpg
dsc_0246.jpg
dsc_0239.jpg
dsc_0266.jpg
dsc_0277.jpg
dsc_0287.jpg
dsc_0301.jpg
dsc_0326.jpg
dsc_0349.jpg