Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027.

Dnia 3 września 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027, w której uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Gałaszkiewicz, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Piotr Budyńczuk, Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Budyńczuk, p.o. Naczelnika Wydziału Wydziału Naboru i Pomocy Technicznej RPO WL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Iwona Jachowicz, przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Elżbieta Wojtyła, przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Magdalena Rynkun.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 umożliwi realizację wielu inicjatyw mających realny wpływ na życie mieszkańców naszego regionu oraz będzie stanowić znaczący bodziec rozwojowy, znacząco wpływając na realizację celów rozwojowych całego powiatu zamojskiego. W czasie konferencji przedstawione zostały główne uwarunkowania nowej pespektywy finansowej, strategie rozwoju województwa lubelskiego do 2030r., poszczególne etapy prac nad projektem oraz plan budowy Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 -2027.

www.facebook.com/powzam

dsc_0022.jpg
dsc_0054.jpg
dsc_0064.jpg
dsc_0074.jpg
dsc_0076.jpg
dsc_0079.jpg
dsc_0088.jpg
dsc_0119.jpg
dsc_0132.jpg
dsc_0162.jpg
dsc_0175.jpg
dsc_0186.jpg
dsc_0231.jpg