Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

2 149 676 zł na remont drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary <a href=Zamość – Białobrzegi " title="2 149 676 zł na remont drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość – Białobrzegi " />

28 lipca 2021 roku Powiat Zamojski otrzymał 2 149 676,00 zł na realizację zadania drogowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – RFRD.

Zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość – Białobrzegi dł. 4,2 km z dofinansowaniem 2 149 676 zł.

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wręczył Staroście Zamojskiemu Stanisławowi Grześko promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Decyzją ministra infrastruktury dofinansowane zostaną cztery zadania powiatowe (powiaty zamojski, bialski, łukowski, miasto Zamość) i cztery zadania gminne (gminy Serokomla, Krasnobród, Ryki, Janów Lubelski). W imieniu Powiatu Zamojskiego umowę podpisali Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Wicestarosta Witold Marucha przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zamojskiego Marka Seroki.

Celem RFRD jest wyrównanie potencjałów społeczno – gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju i w obrębie województwa, poprawienie jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności infrastrukturalnej na terenie województwa.

www.facebook.com/powzam

1_3.jpg
_mg_8078.jpg
_mg_8085.jpg
_mg_8092.jpg
dsc_0444.jpg
dsc_0466.jpg
dsc_0431.jpg