Otwarcie wystawy "Tu rodziła się Solidarność rolników"

Starosta Zamojski Stanisław Grześko 27 lipca 2021 roku, w Zamościu uczestniczył w otwarciu wystawy „Tu rodziła się »Solidarność« rolników” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystawę otworzył Dyrektor IPN Odział Lublin Marcin Krzysztofik wraz z Przewodniczącą NSZZ RI "Solidarność", Poseł na Sejm RP Teresą Hałas oraz Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim. Na otwarciu wystawy obecny był również Przewodniczący Lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" Tomasz Obszański, ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński oraz związkowcy z terenu Zamojszczyzny.

40 lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została zarejestrowana pierwsza w historii Polski niezależna od władz komunistycznych chłopska organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Ze względu na swój charakter jest to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski. Wydarzenie to poprzedzone było wieloletnią walką środowiska rolniczego o prawa, godność i podmiotowość swojej grupy zawodowej.

Wystawa w Zamościu będzie prezentowana do dnia 9 sierpnia 2021 roku.

224994220_1834281650082459_2455246564350746932_n.jpg
223646641_1834281680082456_9066558732392977473_n.jpg
225636702_1834281963415761_6652381964406465485_n.jpg