Odznaka „Iuvenis Forti” przyznawana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla dzieci i młodzieży do lat osiemnastu.

W ramach przyznania Odznaki wyróżnia się osoby, które swoją wzorową – godną do naśladowania postawą przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.

Zgłoszenie kandydatów do Odznaki należy składać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na portalu www.gov.pl/web/kgpsp/formularz-zgloszenia nie później niż trzy miesiące po wystąpieniu opisywanego w formularzu zdarzenia.