Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

W ostatnim czasie strażacy zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu w ramach doskonalenia zawodowego prowadzili ćwiczenia w zakresie ratownictwa wysokościowego. Podczas ćwiczeń doskonalono działania ratownicze z wykorzystaniem drabiny mechanicznej oraz noszy kubełkowych.