Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs na stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Głównym celem konkursu pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, jest uświadomienie młodym ludziom jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą uzależnienie od dopalaczy i narkotyków.

grafika: www.gov.pl