Właśnie dzisiaj rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Ten dzień obchodzony jest przez młodzież szkolną, jako "Dzień Wagarowicza". Tradycyjnie, jak co roku policjanci skupią się na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Właśnie dzisiaj policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży. Będą patrolować rejony szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, centra handlowe,  parki i dworce. Będziemy zwracali uwagę na miejsca, w których będą odbywa się imprezy o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym z udziałem dzieci i młodzieży. Pod szczególnym nadzorem znajdą się punkty sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania sprzedaży alkoholu małoletnim oraz miejsca, gdzie może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych.

Także policjanci ruchu drogowego będą zwracać uwagę na młodych kierowców, a także zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w okolicach szkół i innych placówek oświatowych oraz biorących udział w korowodach i przemarszach organizowanych z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Przy okazji apelujemy do rodziców i opiekunów nieletnich o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co robią, gdzie i z kim przebywają dzieci i młodzież. Jak wynika z doświadczeń, najczęstszą przyczyną zdarzeń z udziałem nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją, jest brak należytej opieki.

Funkcjonariusze będą propagowali także właściwe i bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży, wiele akcji profilaktycznych na wiosnę zaplanowano również w szkołach.

R.L.R.