Powiat Zamojski: Szkolenie o unijnych pożyczkach na OZE dla firm i spółdzielni
Nowe możliwości dla przedsiębiorców i spółdzielni energetycznych! Dowiedz się więcej o pożyczkach unijnych na OZE.
  • Spotkanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zaproszenie dla spółek prawa handlowego z większościowym udziałem JST
  • Informacje dla spółdzielni energetycznych i klastrów energii
  • Wsparcie dla obywatelskich społeczności energetycznych

Wzmocnienie sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest kluczowe dla trwałego rozwoju i ekologicznej przyszłości naszego regionu. Dlatego też zaplanowano specjalne spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które ma na celu przedstawić lokalnym przedsiębiorcom i organizacjom możliwości uzyskania wsparcia finansowego poprzez pożyczki unijne. To wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, jak można efektywnie wykorzystać dostępne fundusze na rozwój technologii przyjaznych środowisku.

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z dominującym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także spółdzielni energetycznych i podmiotów działających w imieniu klastrów energii. Organizatorzy szczególnie zwracają uwagę na obywatelskie społeczności energetyczne, które działają w obszarze OZE i mogą skorzystać z dodatkowych środków na realizację swoich projektów.

Współpraca i wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami działającymi na rzecz OZE mogą przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Spotkanie będzie doskonałą platformą do zdobycia wiedzy na temat procedur aplikacyjnych, warunków finansowania oraz optymalnych sposobów wykorzystania pozyskanych środków. Jest to także szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych i partnerskich.

Zachęcamy więc wszystkie zainteresowane strony do udziału w tym spotkaniu, które może otworzyć nowe perspektywy dla rozwijania zielonej energii w naszej społeczności. To spotkanie to nie tylko możliwość finansowania, ale również platforma do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, co jest nieocenione w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju.


Na podstawie: Powiat Zamojski