Kampania społeczna ,,Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”

W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Miasta Zamość- śmierć w wyniku pobicia przez rówieśników 16- letniego Eryka (mieszkańca Powiatu Zamojskiego), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie organizuje pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego kampanię społeczną w ramach ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025”.

W ramach Kampanii ogłaszamy konkurs plastyczny, którego celem jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce nawiązującej do reagowania na przemoc, nie pozostawania obojętnym na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Zamojskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Termin składania prac: do 12 kwietnia 2023 r.

Prace plastyczne należy dostarczyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Przemysłowa 4,
22-400 Zamość
z dopiskiem
„Konkurs plastyczny”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować pod nr telefonu 84 53 00 914 / 84 53 00 920

Szczegółowe warunki konkursu zostały zawarte w Regulaminie stanowiącym poniższy załącznik.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszam.

  • regulamin-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-.pdf
    3 Mb
  • zalacznik-nr-1-do-regulaminu-konkursu.odt
    16 kb
  • zalacznik-nr-2-do-regulaminu-konkursu.odt
    14 kb